Istoric liceu

hermes

S-a înfiinţat în 1948 cu denumirea de Şcoală de Comerţ aşa după cum rezultă din cronologia alcătuită  de Ion Velica în ,,Istoria Văii Jiului în date” (un exemplar se află la Muzeul Mineritului din Petroşani). În cartea de muncă a primului director adjunct al şcolii – domnul  Verzan Marin –  prima însemnare este din 1 septembrie 1949, titulatura şcolii fiind înscrisă cu numele de Şcoala Profesională Comercială. Şcoala a funcţionat până în 1952 în Petroşani, după care şi-a mutat sediul la Râmnicu Vâlcea. În această perioadă    s-au pregătit vânzători produse alimentare şi vânzători textile – încălţăminte. Tot în această perioadă a funcţionat şi şcoala de gospodărie, unde s-au calificat bucătari şi croitori (un an de zile).

În anul 1962 s-a înfiinţat la Petroşani Grup Şcolar Comercial cu data de 1 septembrie. S-au pregătit tot vânzători, cu durata studiilor de trei ani, iar   din 1965 s-au pregătit atât vânzători, cât şi lucrători în alimentaţie publică (bucătari şi ospătari).

La 1 iulie 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 642/ iulie 1975 devine Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ

Din 1977 este liceu cu denumirea Liceul Economic şi de Drept Administrativ Petroşani, conform Decretului Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea învăţământului liceal din 12 iulie 1977. În 1990, ca urmare a Ordinului nr. 8269 din 21.06.1990 al Ministerului Învăţământului, a luat fiinţă Grupul Şcolar Economico – Administrativ şi de Servicii Petroşani , denumire care  certifică faptul că în cadrul unităţii funcţionau atât clase de liceu ,cât şi clase de şcoală profesională cu profil  servicii.

Titulatura de colegiu o fost obţinută în anul 2002.

Începând cu anul şcolar 2009-2010 structura învăţământului liceal în general şi al învăţământului profesional şi tehnic se schimbă, întrucât în urma Ordinului MECI nr. 3312 din 02.03.2009, se renunţă la Şcoala de Arte şi Meserii, iar din toamna anului 2009 pentru clasele a IX-a planurile de şcolarizare prevăd locuri doar pentru liceu (teoretic, tehnologic şi vocaţional) cu diverse forme de învăţământ: zi, seral şi frecvenţă redusă. La liceul tehnologic, profil servicii, domeniile de pregătire stabilite prin anexele la acest Ordin MECI sunt:

 • economic şi administraţie;
 • turism şi alimentaţie;
 • comerţ.

În urma restructurărilor realizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, începând cu anul şcolar 2010-2011, în cadrul Colegiului Economic ,,Hermes” Petroşani, intră ca structură şi Şcoala Generală Numărul 7 Petroşani, cu clase de învăţământ primar şi gimnazial.

În prezent  la liceu elevii sunt pregătiţi pentru specializările:

 • tehnician în activităţi economice
 • tehnician în achiziţii şi contractări
 • tehnician în turism
 • tehnician în hotelărie

Elevii care sunt în acest an şcolar în clasa a XIII-a rută progresivă se pregătesc pentru specializările:

 • tehnician în gastronomie
 • organizator banqueting
 • tehnician în hotelărie
 • tehnician în comerţ

La învăţămîntul profesional: domeniul de pregătire este turism şi alimentaţie cu calificările: bucătar si ospătar(vânzător) chelner în unităţi de alimentaţie

La învăţământul postliceal specializarea este: Tehnician activităţi de agroturism montan