logo

Finalizare proiect POIM

Colegiul Economic ”Hermes” anunță finalizarea proiectului cu titlul
”PREVENȚIE, PROTECȚIE ȘI SĂNĂTATE” Cod MYSMIS : 146608
Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de CO-VID-19
Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
BENEFICIAR: COLEGIUL ECONOMIC ”HERMES”, PETROȘANI
Obiectiv: Protejarea sănătăţii elevilor şi a personalului implicat în desfăşurarea activi-tăţilor educaţionale din Colegiul Economic Hermes în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2
Valoarea totală a proiectului: finanțare nerambursabilă în sumă de 352384,82 lei, 100% din fondul FEDR
Durata proiectului: 01.03.2022 – 31.01.2023

Distribuie