logo

Echipa managerială

Director : prof. Ința Ramona Estera

Director adj : prof. Ionițoaei Mihaela

Administrator financiar : ec. Ambruș Maria

Secretar șef : ec. Țiu Adriana

Distribuie